Ljuskällor

Källan till allt ljus

Rätt ljuskälla för varje ljuslösning

En kombination av ljuskälla och armatur är förutsättningen för optimal ljuseffekt. Förutom konstruktion är även energieffektivitet ett viktigt kriterium. Under senaste åren har en mängd alternativ till den klassiska glödlampan vunnit marknadsandelar. Därför finns en passande ljuskälla för varje armatur och varje användning.